Вторник, 07 Юли 2020

ПРОДЪЛЖАВА ЛИ ДА СЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВА С ИДЕАЛНИТЕ ЧАСТИ ПРИ ОФЕРИРАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА?

Да продължава. Това го измислиха строителите - така цената на имота изглежда значително по-ниска на квадратен метър. Брокерите са чували многократно изказването, че все пак и за тяхното построяване са дадени средства. Резултатът е много недоразумения и губене на време. Много хора не са наясно за какво става въпрос.

Във всяка сграда има общи части, това са стълбите, стълбищните площадки и т.н. Те се явяват общи за всички, които имат собственост в сградата. Тоест всеки собственик има процент идеални части от общите части на сградата. Ако общата разгъната площ на сградата (РЗП) е примерно 1000 кв.м. Жилищата в нея са с обща площ около 800 кв.м., например. Общите части за сградата са 200 кв.м. Не всички купувачи, а дори и брокери не са наясно с това. Терминът идеална част се използва, когато има съсобственост и тя не може да бъде точно определена къде е.

Съсобственост или идеални части може да има от апартамент, парцел или друго, в случая става въпрос за идеална част от общите части на сградата. По една втора идеална част от апартамент може да имат братя наследили родителите си. Тя е идеална до момента, до който имота не се раздели (ако това е възможно) след това идеалната част ще стане реална и при една делба всеки от съсобствениците ще има собствен имот. Съсобственост има и при сградите, които са със собствен парцел, тогава собствениците на имотите в сградата имат и идеални части от земята (УПИ—то) в което е построена сградата. Тези идеални части невинаги са пропорционални на притежавания имот в сградата, за разлика от идеалните части от общите части на сградата.

Това че общите части на сградата са повече не е недостатък, а преимущество, защото един блок с просторни и светли коридори, площадки и стълбища е по — привлекателен за купувачите. Обикновено варират между 10 и 20 % от РЗП на сградата.

Проблема, който срещаме е в начина, по който се оферират имотите в новото (след 90—те години) строителство площта се обявява заедно с идеалните части на сградата. От тук и когато се обявява цена на квадратен метър не е ясно дали тя е изчислена като са взети предвид и идеалните части или не. Това поставя в неравноправно положение старото строителство, защото там по-трудно могат да се изчислят идеалните части, за да бъдат прибавени към площта, която се обявява. В старите документи за собственост е изписано „... квадратни метра заедно със ...% процента от общите части на сградата” (които не са посочени с каква площ са), докато при новото строителство е изписано „...кв. м.  заедно с ...% процента от общите части на сградата, представляващи ... кв. м.  или общо ... кв.м.”

Практика е новото строителство да се рекламира с идеалните части, а старото не.

Много от купувачите допускат грешка като смятат, че ако измерят вътрешните размери на стаите ще получат реална представа за това, което ще получат е светла площ, а при изчисляване на площта влизат и вътрешните стени, както и част от външните.

За да се добие правилна представа за площта на имота трябва внимателно да се прочете нотариалният акт или да се изиска таблицата за площообразуване, която е част от строителните книжа. А при разговор със строител или брокер да се пита колко е чистата площ и колко е с идеалните части.

Агенция „ЕППИ – СДЕЛКИ С ИМОТИ”

Константин Пандов

Search