Вторник, 02 Юни 2020

Откъс с допълнения от книгата „Ръководство за начинаещи брокери”

 

 

Много се говори за имотни измами, но често информацията не е поднесена правилно и не се акцентиране върху същността на проблема. Наистина има имотни измами, но в повечето случаи жертва при тях са беззащитни изоставени, възрастни или болни хора. Не е имотна измама когато който някой собственик е прехвърлил имота си срещу издръжка и гледане, или е получил под някаква форма кредитиране срещу ипотека или прехвърляне на имота.

            Има собственици, които крият нотариалните си актове, не искат да предоставят копия от тях. Това е безсмислено и само прави купувача по-подозрителен. В службата по вписвания всяко лице има право да получи копие от нотариален акт, който поиска – това е публичен регистър и всеки има достъп до него.

С фалшива лична карта  могат да бъдат набавени всички документи, необходими за сделка с имот – оригинал на нотариалния акт, данъчна оценка, кадастрална карта, евентуално удостоверения за наследници и др. Преди време този вид измами бяха най-популярни. Отскоро функционира система, която дава възможност на нотариуса по време на самата сделка да провери личните карти на лицата, които се явяват при него, в специално направен регистър към полицията. С тези промени рискът от подобни измами е сведен до минимум.

Законът дава право собственикът да упълномощи друго лице за продажбата на имота му. Това става, като се завери пълномощно пред нотариус. Често нотариусът, който изповядва сделката по продажбата, проверява пълномощното, като се обажда на колегата си, който го е заверил. Когато пълномощното е заверено в консулската служба в чужбина, може също да се извърши такава проверка.

Да продължава. Това го измислиха строителите - така цената на имота изглежда значително по-ниска на квадратен метър. Брокерите са чували многократно изказването, че все пак и за тяхното построяване са дадени средства. Резултатът е много недоразумения и губене на време. Много хора не са наясно за какво става въпрос.

Булевард Витоша стана като селско стъргало. При това скъпо, недомислено и изпълнено некачествено.

Достатъчно е да се разходите и да гледате в краката си за да видите колко лошо е изпълнен ремонта да не забравяме, че е само на няколко години.

Search