Промяна на средната продажна цена на жилище в

гр. София (€/кв.м.) за периода 2013-2015г.

 

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Промяна на средната наемна цена на жилище в

гр. София (€/кв.м.) за периода 2013-2015г.

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ